لینک مستقیم فایل|تاثیر بکارگیری مدل فرا¬تئوری پیرامون فعالیت-های فیزیکی، بر شاخص¬های سلامتی بیماران دیابتی نوع 2|

چكیده,مقدمه ,مواد و روشها,یافته¬ها,بحث,جدول 1 فراوانی شاخص های سلامتی غیر طبیعی، قبل از شروع آموزش 51 ماه و 3 ماه بعد از آموزش در سال 1385,جدول 2 مقایسه کیفیت ورزش قبل از شروع آموزش و یک و نیم بعد از آموزش در سال 1385,جدول 3 مقایسه کیفیت ورزش قبل از شروع آموزش و سه بعد از آموزش در سال 1385تاثیر بکارگیری مدل فرا¬تئوری پیرامون فعالیت-های فیزیکی، بر شاخص¬های سلامتی بیماران دیابتی نوع 2|41010283|myx42091328|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل تاثیر بکارگیری مدل فرا¬تئوری پیرامون فعالیت-های فیزیکی، بر شاخص¬های سلامتی بیماران دیابتی نوع 2 قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چكیده

سابقه و هدف در حال حاضر، 53 درصد جمعیت کشور ما (حدود 3 میلیون نفر) به دیابت مبتلا هستند این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بکارگیری مدل ترانس تئوری پیرامون فعالیت¬های فیزیکی، بر برخی شاخصهای سلامتی (قند خون، شاخص توده بدنی، چربی خون، تعداد ضربان قلب، فشار خون و هموگلوبین گلیکولیزه خون) بیماران دیابتی نوع 2 در سال 1385 انجام شد